Análise da figura humana.

  •  MÚSCULOS DE LA CARA  • Relacións de proporcionalidade.
  • Estudio do movemento na figura humana.
  • Apuntamentos do natural