O claroscuro.
  • Terminoloxia, materiais e procedementos básicos propios do contido. Natureza da luz. Percepeción e gradación lumínica
  •  A mancha como elemento configurador da forma. Escala de grises. Sombras.
  • Importancia do claroscuro para a expresión do volume. Análise de formas segundo a iluminación.