materiais e técnicas

  •  Materiais, útiles e soportes básicos.
  •  Introdución ás técnicas secas e á súa aplicación.
  •  Introdución as técnicas húmidas e á súa aplicación.